Steel structure     

 Steel structure

Steel structure projeleri Steel construction içeriğindeki mineraller FE2O3 oksitli bir maden ve FES pirit budala altını içermektedir. Oksijen den uzaklaştırılması ve kimyasal açıdan eşi karbon la beraber birleştirilir ve cevherden çektirilir. Erime noktası 250 c 482 F bakırın erimesi ise 1.000 c 1.830F dir. Dökme demir ise yaklaşık 1.370 c civarında eridiği görülür bakıra benzemeyen demir çözer tasfiye işlemi. Yüksek karbon içeren alaşım pik olarak sonuçlanır. Ürünün içindeki karbon fiziki ve mekanik durumuna göre değişiklik olduğu için yoğunluğu zayıf olan ise en az karbon içeren dir. İçerisinde yüksek olan karbon ise çekme mukavemetleri az yumuşak yapıdaki olan baz alınırsa daha güçlüdürler. Bu işlem yapılması kaynak, sertleştirilmesi daha kolay dır. Peki karbon oranı yüksek olan çelikler daha mı sert olur? Tabikide fakat kaynaklanması daha az dır. Yapıların da sert tercihen kullanılır. Profil çeşitleri ise projelerinizin türüne bağlı seçilir. Çelik profiller oval,delikli,yuvarlak,NPI ve NPU gibi çeşitleri mevcuttur. Toparlamak gerekirse demir FE ve karbonun C birleşip karışımı sonuçu çelik elde edilir.

Çeşitleri ise içindeki karbon maddenin oranına bağlıdır. Karbon madde demirle birleşirse daha sert madde ortaya çıkar. Çelik yapıların çeşitlerinde en çok talep edilen ST 37 her projede kullanıma uygun ve piyasada çok yayğındır. Bir başka cinsi ise ST52 daha küçük kesitlerde kullanılır. İçerisindeki karbon oranı fazla olduğundan kaynaklamaya uygun değldir. Kaynaklı yapılarda daha çok HSB 50 kullanılır taşıyı kolon üretiminde 4D, 5D daha tercihtir. Proje yapımında I, U, L, T profiler de sıklıkla kullanılmakta dır. Genelde fabrika, depo, gibi projelerin inşasın da çelik yapılar tercih dir. Bu yapı ya Steel construction yapılar denir.Yapının inşaatın da zemin temeli betonu ve etütlerinden sonra öncelik taşıyıcı çelik kolonlar dikiliyor sonrasında projeye göre parçalar kaynatılarak veya çivata sistemiyle inşası tamamlanır. Bu yapılarında çelik statikleri yapılmakta dır. Bu çelik statik projeleri ise inşaat mühendisi deneyimli ekiplerle yapılmaktadır.

Export  +90531 470 4747
info@taskindemircelik.com